Browsing Tag: ช่องทางการหาเงิน

  ช่องทางการหาเงิน
  บทความ

  แรงจูงใจ ในการทำงาน และ ช่องทางการหาเงิน

  พฤษภาคม 19, 2018

  โลกทุกวันนี้ เป็นโลกแห่งการแลกเปลี่ยน ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ ต้องมีการลงมือ ลงทุน ลงแรง ถ้าอยากได้เงินของคนอื่นมาเป็นของตัวเอง อีกทั้ง เมื่อต้องการสิ่งใด ก็ต้องเอา “เงิน” ไปแลกเปลี่ยนมา จึงเป็นภาระของทุกคนในโลกนี้ ที่ต้อง “หาเงิน” มาเลี้ยงชีพตัวเองและคนในความรับผิดชอบ

  แรงบันดาลใจที่จะกระตุ้นให้มีการ “หาเงิน”

              บางคนความสบายฆ่าคนมาเยอะ เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงิน จึงไม่ขยันหา ฉะนั้น ต้องรู้จักกระตุ้นตัวเองให้มีแรงบันดาลใจในการหาเงิน เพราะเงินที่คุณต้องใช้ มีไปในช่องทางต่อไปนี้

  1. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เราต้องกินอาหารวันละ 3 มื้อหลัก มื้อย่อย มื้อเสริม ไม่นับ แล้วยังค่าครองชีพด้านอื่น การเดินทาง เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
  2. ความอยากได้ อยากมี กรณีพิเศษ ความฝันของคนเราทำให้ชีวิตมีความหมายมากยิ่งขึ้น เช่น การได้ท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาในสถานที่แปลกๆ ซึ่งต้องใช้เงินจำนวนไม่น้อย พอๆ กับที่ต้องเสียโอกาสหาเงินในช่วงเวลานั้น ความอยากได้จุดนี้จะทำให้คุณต้องหาเงินให้มากขึ้น
  3. หนี้สินจากการสร้างเนื้อสร้างตัว นอกจากอาหารแล้ว คุณยังต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกในชีวิต มีรถ มีบ้าน สร้างหนี้สินเอาไว้ ถ้าเงินปัจจุบันไม่พอ คุณจะได้มีแรงบันดาลใจหาเงินให้มากขึ้น
  4. ต้องการสร้างอนาคต เพื่อคนสำคัญในชีวิต เมื่อถึงวัยก็ต้องมีครอบครัว ถ้าคุณเป็นผู้ชาย คุณต้องเตรียมพร้อมในการตอบแทนคุณแม่เจ้าสาวเอาไว้ และเมื่อสร้างครอบครัว คุณต้องมีค่าใช้จ่ายอีกเยอะ เตรียมไว้ในอนาคต เพื่อลูกและครอบครัว
  5. ต้องการเงินออม เพื่อความมั่นคงปลอดภัย อุบัติเหตุในชีวิตไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เงินออมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ต้องหาทางเก็บไว้ เผื่อฉุกเฉิน รวมถึงเงินทำประกันชีวิตเพื่อคนอยู่ข้างหลังด้วย
  6. ใช้เงินเป็นสื่อสร้างมิตรภาพ และโอกาสให้ตัวเอง มีเงินเรียกว่าน้อง มีทองเรียกว่าพี่ จะให้ดีก็ต้องมีทั้งพี่ทั้งน้อง เงินสามารถเป็นใบเบิกทางให้อะไรหลายๆ อย่างดีขึ้น มีตัวอย่างให้เห็นทั่วไป คงพอนึกออก และจะดีกว่ามั้ย ถ้าโอกาสนั้นเป็นของคุณ ฉะนั้น ออกไปหาเงินเสียดีๆ

  ช่องทางการหาเงิน

  ช่องทางการหาเงิน

  มีหลายช่องทาง ดังนี้

  1. ทำงานประจำ ได้เงินเดือน
  2. หาอาชีพเสริม ได้เงินเพิ่ม
  3. ฝากธนาคารเพื่อกินดอกเบี้ย ให้เงินเพิ่มเงิน
  4. ซื้อบ้าน คอนโด ลงทุนทรัพย์สินถาวร ขายต่อทำกำไร
  5. ลงทุนในทรัพย์สินความเสี่ยงต่ำ เช่น เงินลงทุน พันธบัตรรัฐบาล
  6. ลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เล่นหุ้น

  สรุปว่า ถ้ามีแรงบันดาลใจที่ดี ช่องทางการหาเงินมากมายก็จะตามมาด้วยสติปัญญาของคุณเอง